O projekcie

Fundacja Stajnia otrzymała dofinansowanie w ramach krajowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNYCH.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2018 do listopada 2019 r. Trzy grupy uczestników wezmą udział w kilku miesięcznych cyklach warsztatów służących wzmocnieniu kompetencji liderskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

Celem projektu jest przygotowanie kobiet i mężczyzn do bycia autentycznym liderem społecznym w środowisku lokalnym oraz promowanie partycypacji obywatelskiej i edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej.

I Grupa

Zajecia I grupy odywają się w dniach 29.08 - 02.09.2018.

Rekrutacja do tej grupy została zamknięta.

II Grupa

Zajecia I grupy odywają się w dniach 19.10.2018 - 14.04.2019

Rekrutacja do tej grupy została zamknięta.

III Grupa

Zajecia III grupy odywać się będą pomiędzy 20.02 - 1.09.2019

Rekrutacja do tej grupy została zamknięta.

Program

Projekt Akademi Liderów Społecznych składa się z II Modułów:

I. Moduł – ZACZYNAM ZMIANĘ OD SIEBIE:

1. część – Trening interpersonalny – dający wgląd w siebie w odniesieniu do relacji grupowych. Doświadczenie to jest konieczne dla liderów/ek współpracujących z grupami;

2. część – Cykl interaktywnych warsztatów liderskich: 
A/ Komunikacja interpersonalna;
B/ Komunikacja interpersonalna i asertywność;
C/ Service design usług społecznych;
D/Praca Metodą Projektu;
E/Asertywność i negocjacje;
F/Partycypacja w rewitalizacji – metody włączania w procesy rewitalizacyjne;
G/ Skuteczność osobista: korzenie i skrzydła lidera;
H/ Autoprezentacja/ lider, liderka – inicjatorzy zmian społecznych.

3.część – Punkt Wsparcia lidera/ki.

II. Moduł – ZMIENIAM (LOKALNIE) ŚWIAT:

1. część – Akcje społeczne;
2. część – Konferencja „100 lat niepodległości, 100 lat obywatelskości. Historia, kultura i dziedzictwo partycypacji obywatelskiej w Polsce”;
3. część – Seminarium “Partycypacja obywatelska jako kluczowy czynnik sukcesu rewitalizacji społecznej”.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zespół Akademii Liderów

Dzięki Akademii Liderów Społecznych wzmacniamy kobiety i mężczyzn, którzy działają lub chcą działać, na rzecz zmian w swoim środowisku lokalnym. Wspieramy ich w rozwijaniu własnego potencjału a zwłaszcza kompetencji liderskich. 

„Siła – to możliwość osiągania zmian.”
– Martin Luter King 


Jesteśmy kobietami i mężczyznami, którzy są przekonani, że świat można zmieniać na lepsze małymi krokami, zaczynając od siebie. Jako zespół liderów społecznych tworzymy, współpracujemy, pociągamy za sobą innych, dajemy nadzieję i wspieramy. Jednym słowem jesteśmy siłą osiągającą zmianę.
Aneta Kobylewska

Aneta Kobylewska

trenerka

„Bardzo bliska mi jest, propozycja Bell Hooks, aby myśleć o miłości jako o działaniu. Działaniu które jest odpowiedzialne i sprawdzalne. Myślę, że na tym właśnie polegała duchowa siła wielkich liderów społecznych: na odpowiedzialnym działaniu wynikającym z miłości do ludzi.”

Kobieta, żona, matka, córka, siostra, coach, trenerka i blogerka.

Wartości, którymi kieruje się w życiu to: Relacje, Odpowiedzialność, Rozwój oraz Siostrzeństwo. Za swoją misje życiowa uważa budowanie relacji i wspieranie innych w poznawaniu samych siebie, rozwoju oraz zmianie.

Mgr Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Z wykształcenia również pedagożka. Absolwentka Śląskiej Akademii Liderek. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Meritum (poziom 5 EQF). Absolwentka Szkoły Coachingu HPR Group: Select Your Way realizującą autorski program ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) akredytowany przez ICF (International Coach Federation). Inicjatorka, realizatorka oraz współautorka projektu Akademia Liderów Społecznych.
Największe poczucie sensu i satysfakcję daje jej praca indywidualna z klientem podczas sesji coachingowych oraz prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje osobiste, społeczne i liderskie.

Bernadeta Grobelny

Bernadeta Grobelny

trenerka

„Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć. Słowa Ludwika Hirszfelda oddają to, jak widzę lidera społecznego. Każdego, kto dostrzega w otaczającej go rzeczywistości potrzebę zmiany. Kto wierzy, że warto żyć w zgodzie ze swoimi wartościami i decyduje się podjąć działania na ich rzecz. I wtedy odnajduje ludzi, którym też na tym zależy. I pomaga ludziom wzmocnić i uwolnić ich potencjał… by stali się liderami…”

Prywatnie: żona, matka, siostra, przyjaciółka.

Zawodowo: trenerka, socjoterapeutka, superwizorka. Posiada rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów interpersonalnych oraz superwizorską rekomendację III stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Współautorka koncepcji Szkoły Trenerów MERITUM, autorka i realizatorka Śląskiej Akademii Liderek. Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje osobiste, społeczne, liderskie i trenerskie. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkoleniach dla różnych środowisk: pozarządowych i samorządowych, akademickich, oświatowych i biznesowych. Superwizję indywidualną i grupową prowadzi od lat dziesięciu.

Anna Bielak-Dworska

Anna Bielak-Dworska

Trenerka

„Bycie liderem społecznym to dla mnie działanie z ludźmi i dla ludzi, zaangażowanie, radość ze współpracy na rzecz większego dobra - społeczności. To odpowiedzialność, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność podejmowania ryzyka, odwaga w konfrontacji z rzeczywistością. Bycie liderem (nie tylko społecznym) to w końcu zarządzanie energią i koncentracją, to skuteczność w podejmowanych wyzwaniach przy jednoczesnym zachowaniu i pielęgnowaniu wyznawanych wartości. To bycie przykładem.”

Prywatnie: żona, córka, siostra, przyjaciółka, działaczka, przedsiębiorca.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Przywództwa Psychologicznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Badań Literackich. Certyfikowana coach Nobel Manhattan Coaching, Practitioner Coach Diploma, certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Meritum (poziom 5 EQF). Menedżerka/specjalistka z 7-letnim doświadczeniem w zakresie marketingu i sprzedaży. Ekspertka w prestiżowym programie menadżerskim dla sukcesorów – Akademia Sukcesora.

Fundatorka Fundacji Stajnia. Jest odpowiedzialna za program budowania społeczności Pałacu i Stajni oraz koordynację spotkań merytorycznych i integracyjnych. Animatorka spotkań grupy wolontariackiej “Przyjaciółki Pałacu”. Współzałożycielka i liderka nieformalnej grupy ekspertów ds. rewitalizacji działającej przy Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Siemianowicach Śląskich.

Tomasz Małanka

Tomasz Małanka

Trener

„Lider społeczny stwarza przestrzeń i wyznacza kierunek działania. Podążą za potrzebą zmiany. Jest to specyficzny typ relacji w której działając na rzecz społeczności lokalnej stanowi łącznik między światami potrzeb i możliwości.”

Prywatnie: maż i ojciec. Wychowany w Siemianowicach Śląskich. Jako dziecko zafascynowany ruinami pałacu. Jako dorosły zachwycony zmianami jakie doświadcza to miejsce i możliwościami jakie pojawiają się dzięki nim. Słowa które są mocno obecne w moim życiu to ZMIANA i TOWARZYSZENIE. W pracy jako trener umiejętności społecznych mają one szczególne miejsce.

Zawodowo: trener posiadający rekomendację I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Socjolog, (specjalizacja praca socjalna) absolwent studiów podyplomowych „Wiedza o patologii społecznej, profilaktyce i socjoterapii”. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Od wielu lat związany z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach. Współprowadzący treningi interpersonalne, autor i realizator warsztatów „Przeżyć pomaganie” i „Oswoić swój cień”. Współautor i realizator warsztatów dla par: „On powiedział, Ona zrozumiała”. Na co dzień łączy pracę Sądowego Kuratora Zawodowego ds. Karnych z pracą trenerską.

Piotr Bańczyk

Piotr Bańczyk

Trener

“Lider to osoba o silnym, opartym na wartościach potencjale, którym zaraża innych.”

Coach, trener, doradca zawodowy, przewodnik górski i menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej, doradztwie zawodowym, szkoleniach i coachingu. Posiada doświadczenie menadżerskie w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje biznesie i w organizacjach pozarządowych, tworzy podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji publicznej. Jest Dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A. odpowiedzialnym za łączenie sfery biznesowej i społecznej w Pałacu Inspiracji. Współtworzył i kierował Centrum Społecznego Rozwoju – jedną z największych śląskich organizacji pozarządowych, w ramach której inicjował i prowadził liczne programy związane z pomocą najuboższym, aktywizacją społeczności lokalnych i wprowadzaniem na rynek pracy osób w trudnej sytuacji życiowej. Jest założycielem i kierownikiem Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy europejskich w regionie oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Prowadzi badania naukowe w obszarze psychologii organizacji i zarządzania.
W wolnym czasie biega w maratonach, gra na gitarze i prowadzi wycieczki jako przewodnik górski.

Janusz Gorol

Janusz Gorol

Trener

„Być liderem społecznym, to dla mnie przede wszystkim: mieć odwagę wziąć na siebie odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość. To ciężka i często niewdzięczna praca, która jednocześnie daje momenty tak wielkiej radości, kiedy widzisz efekty, że chcesz to robić już do końca życia. Bycie liderem to też codzienne polepszanie siebie, tak byś był/a inspiracją dla innych z którymi wspólnie będziesz zmieniać świat.”

W życiu kieruje się wartościami takimi jak wiara, odpowiedzialność oraz ciągły rozwój. Świetnie odnajduje się w roli inicjatora działań, ale też gdy trzeba zracjonalizować doskonałe pomysły i zabezpieczyć je przed wszystkimi możliwymi ryzykami. Uwielbia pracę z ludźmi oraz zderzanie ze sobą idei, pomysłów i sposobów bycia.

Koordynator projektów, trener, doradca, animator i działacz społeczny. Już od ponad 16 lat wspiera młodzież, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w realizacji projektów społecznych. Wspiera budowanie partnerstw pomiędzy biznesem, trzecim sektorem i samorządem. Na co dzień pracuje w Fundacji TDJ gdzie odpowiada za wdrażanie strategii i kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Szkolił i realizował programy edukacyjne w Polsce, Czechach, Gruzji, Niemczech, Belgii i we Włoszech. Ukończył program Promengo dla managerów organizacji, Szkołę Trenerów Meritum i Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: teologia nauczycielska oraz politologia – polityka społeczna, a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Humanitas z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Instytucjach Pomocy i Integracji Społecznej. Był także stypendystą Fundacji Otto Benecke w ramach programu You.va oraz Ifa Institut na Herder Institut Leipzig oraz Acton University w Michigan.

Agnieszka Wyszyńska

Agnieszka Wyszyńska

"Lider społeczny myśli lokalnie, działa z sercem i potrafi rozciągnąć dobę o kilka godzin. Zazwyczaj mało śpi, a za każdym rogiem widzi temat do nowego działania."

Specjalistka nowych mediów, miłośniczka śląskiego designu, certyfikowana moderatorka Design Thinking. Tworzy strategie marketingowe i komunikacji. Zajmuje się także budowaniem nowych marek (także tych osobistych). W codziennej pracy koncentruje się na silnych stronach projektu, aby szybko zmaksymalizować zyski. Ma talent do budowania relacji w zespole. Prowadzi warsztaty metodą Design Thinking. Pomaga obrać właściwy kierunek w komunikacji w mediach społecznościowych. Zawsze zaczyna od DLACZEGO.

Zdobyła również doświadczenie w projektach w sektorze pozarządowym. Wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, zbudowała silny zespół trenerski w swojej organizacji, wspierający rozwój wolontariuszy. Kiedy została mamą zrealizowała projekt "Piknik z Bajtlem" we współpracy z Muzeum Śląskim, aby zaktywizować młode mamy. Była również członkinią Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach.

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE Akademię Liderów Społecznych 25 października 2019 r.

Kontakt

W razie pytań skontaktuj się z nami!

Jeżeli chcesz przesłać nam swoje zgłoszenie do Akademii Liderów Społecznych wyślij CV i wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: biuro@fundacjastajnia.pl

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Formularz kontaktowy