Zacząć od siebie, by zmieniać świat – seminarium

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE
Akademię Liderów Społecznych

25 października 2019 r.

Zespół realizatorów i uczestników Akademii Liderów Społecznych zaprosił osoby działające na rzecz lokalnych społeczności, zaangażowane w proces rewitalizacji miast i gmin na Śląsku, na Seminarium podsumowujące Akademię Liderów Społecznych.
Wydarzenie było okazją do poznania się i zarazem wymiany doświadczeń dotyczących włączania obywateli w procesy rewitalizacyjne. Zaprezentowane zostały dobre praktyki-akcje społeczne, zrealizowane przez liderki i liderów Akademii. Każda z akcji, to bogaty materiał do
analizy procesu prowadzącego do sukcesu i osiągnięcia założonych celów.

Zaproszeni eksperci, zarówno z sektora samorządowego, jak i organizacji pozarządowych i biznesu, podzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wdrażania innowacji społecznych niezbędnych w procesie rewitalizacji, znaczenia dialogu i partycypacji w projektach rewitalizacyjnych oraz roli liderów lokalnych w procesie rewitalizacji.
Przedstawiona też została metodologia Akademii Liderów Społecznych.

Seminarium było szansą dla wszystkich absolwentów Akademii Liderów Społecznych, żeby wykorzystać to, czego doświadczyli i nauczyli się o sobie, o innych i pracy w zespole, żeby dalej rozwijać ten potencjał w utworzonej – i wciąż rozbudowującej się sieci liderów społecznych.

PROGRAM SEMINARIUM:
1. ROZPOCZĘCIE/PRZYWITANIE
2. WPROWADZENIE/PODSUMOWANIE PROJEKTU
3. PREZENTACJE ZESPOŁÓW AKCJI SPOŁECZNYCH
4. PRZERWA
5. DEBATA
6. POMOST W PRZYSZŁOŚĆ
7. ŚWIĘTOWANIE

Termin: 25 października 2019r. (piątek) w godz. 17.00 – 21:00
Miejsce: Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SEMINARIUM!

Seminarium organizowane było w ramach projektu „Akademia Liderów Społecznych, który jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020″